Feb 19, 2009

Ketidak tahuan

Sesungguhnya amat banyak yang tak terkomunikasikan dalam kemunikasi. Sesungguhnya banyak yang tak diketahui oleh pengetahuan. Sesungguhnya banyak tak terkatakan oleh kata. Sesungguhnya acapkali pengetahuan itu merupakan ketidaktahuan.

0 comments:

Post a Comment